Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

propozice 2009

Propozice Bodovacího FIRO-tour žebříčku 2009

část I. - základní ustanovení

Pořadatel turnaje, který chce aby se výsledky turnaje počítaly do žebříčku, musí splnit podmínky dané
tímto ustanovením.

Turnaje započítávané do Turnajového žebříčku se mohou hrát pouze na drahách, které mají standardní povrch a rozměry. Kuželky nejsou na provázkách.

Body se přidělují hráčům dle počtu účastníků na turnaji ( příklad : turnaje se účastní 69 hráčů – hráč, který turnaj vyhraje získává 69 bodů, každý další hráč získá vždy o jeden bod méně, čímž poslednímu hráči v turnaji bude přidělen 1 bod )

Toto pravidlo je omezeno pro turnaje do 150 účastníků, v případě, že některý z přihlášených turnajů bude mít větší počet hráčů – vítěz turnaje získá 150 bodů a hráči na 151 a nižším místě budou bez bodového zisku.  

Do žebříčku se započítávají turnaje, z nichž budou k dispozici kompletní výsledky (celá jména hráčů a  
označení juniorů do 15 let – ročník narození ) a také veškeré re-entry.

Jedná-li se o turnaj, kde je možnost „reentrů“ (opakovaný start), tyto nenavyšují počet startujících, ovšem je důležité je zaslat společně s výsledky, protože se re-entry počítají do průměru hráčů v Bodovacím žebříčku.

Turnaje mohou být organizované jako smíšené (muži, ženy), nebo mohou být organizované zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Také je možné započítávat zvlášť turnaje pouze juniorské či amatérské.


Do žebříčku se mohou započítávat výsledky turnajů dvojic i trojic. Počet bodů je dáno počtem dvojic či trojic a oba dva ( tři ) hráči získávají stejný počet bodů ( příklad : každý hráč vítězné dvojice v turnaji, kterého se účastnilo 26 dvojic získá 26 bodů, druhá dvojice 25 bodů atd. ).


Žebříček je rozdělen do několika kategorií. Kategorie jsou rozděleny dle průměrů (viz. níže) ze všech turnajů, které se do Bodovacího Firo-tour žebříčku započítávají a hrají se klasickým či americkým způsobem hry (do průměrů se nezapočítávají žádné speciální formy systémů turnajů např. Devítkový, Netradiční aj.) – což znamená, že pro Bodovací žebříček se bude počítat každému hráči průměr, který hráče zařadí do příslušné kategorie.

Kategorie Mr. PERFECT - muži s průměrem nad 195
Kategorie Mr. DOUBLE - muži s průměrem nad 187
Kategorie Mr. STRIKE - muži s průměrem nad 180
Kategorie Mr. SPARE - muži s průměrem nad 170
Kategorie Mr. SPLIT - muži s průměrem pod 170
Kategorie Ms. PERFECT - ženy s průměrem nad 175
Kategorie Ms. SPARE - ženy s průměrem pod 175
Kategorie Mr. JUNIOR - junioři a juniorky do 15 let (ročník 1994 a mladší)

Do žebříčku se započítávají všechny turnaje, které jsou uveřejněny v termínovém kalendáři www.bowlingweb.cz a také na webu Czech Masters Tournaments.

Hráč aby byl zařazen do příslušné kategorie potřebuje odehrát alespoň jeden turnaj, který je zároveň započítáván do průměru Bodovacího žebříčku Firo-tour (tj. jakýkoliv turnaj, který se hraje americkým nebo anglickým způsobem, nepatří sem devítkové turnaje či netradiční turnaje)

Chce-li pořadatel turnaje zařadit svůj turnaj či turnaje do Bodovacího Firo-tour žebříčku je nutné splnit tyto základní pravidla :

1. zajistit verbální prezentaci Bodovacího žebříčku mezi startujícími hráči
2. zajistit umístění klauzule do propozic turnaje v tomto změní : Výsledky turnaje jsou započítány do Bodovacího Firo-tour žebříčku. Pořadí žebříčku všech kategorií najdete na www.bowlingweb.cz
3. do počítacího programu turnaje umístit speciální sloupeček s počtem bodů jednotlivých hráčů, které získají do Bodovacího Firo žebříčku (viz vzor zašleme)
4. pokud turnaje jsou pořadatelem zobrazovány na vlastních stránkách, zajistí pořadatel umístění malé ikony s proklikem na bodovací žebříček (ikonu dodá provozovatel žebříčku)

Chce-li pořadatel, který nemá turnaj uveřejněný v termínovém kalendáři, aby se výsledky turnaje počítaly do žebříčku, lze se předem (min. týden) domluvit s organizátorem žebříčku na dodatečném zařazení do kalendáře.

Zařazení do žebříčku je pro všechny pořadatele ZDARMA.

Zařazením turnaje do žebříčku bude organizátorovi zajištěno umístění komentáře v aktualitách na www.bowlingweb.cz a případně otevření vlastního bowlingového fóra k turnaji či turnajové sérii na www.bowlingforum.cz

Pro organizátory je možné zajistit otevření vlastní obsazovačky na serveru www.obsazovacky.cz

část II. - vyhodnocení, ceny
 
Každému hráči se do žebříčku započítávají 3 nejlépe obodované turnaje za kalendářní měsíc.

Bodovací žebříček je veden od začátku kalendářního roku a vyhodnocuje se na konci kalendářního roku.

Nový ročník Bodovacího žebříčku je vždy veden od nuly.

Při rovnosti bodů dvou a více hráčů, o pořadí v žebříčku rozhoduje vyšší průměr hráče/ky.

Měsíční vyhodnocení : pravidelně každý měsíc budou vyhlášeni Hráči měsíce a to ve všech kategoriích – vítěz kategorie získá bowlingové tričko šampiona měsíce se svým jménem (každý hráč může vyhrát tričko pouze 1x za kalendářní rok v dané kategorii). Vítězem kategorie se stane hráč/ hráčka, který získá v daném měsíci nejvíce bodů v příslušné kategorii (počítají se body ze tří nejlépe obodovaných turnajů hráče). Vyhodnocení a předání ceny proběhne na nejbližším možném turnaji v nadcházejícím měsíci.

Roční vyhodnocení : vždy k poslednímu dni kalendářního roku tj. k 31.12. proběhne celoroční vyhodnocení opět ve všech kategoriích. Do konečného pořadí se hráčům sčítají body ze všech 12-ti měsíců (každému hráči se tak do konečného ročního pořadí může započítat maximálně 36 nejlépe obodovaných turnajů ). V případě že hráč v některém měsíci nezaznamenal ani bod není možné z jiného měsíce body převádět.  
Ocenění v kategoriích :
Kategorie Mr. PERFECT - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč
Kategorie Mr. DOUBLE - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč

Kategorie Mr. STRIKE - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč 

Kategorie Mr. SPARE - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč 

Kategorie Mr. SPLIT - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč

Kategorie Ms. PERFECT - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč
Kategorie Ms. SPARE - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč
Kategorie Mr. JUNIOR - 1.místo dárkový certifikát FIRO-tour v hodnotě 5.000,- Kč

Czech Masters Tournaments - Turnaj Mistrů Českých turnajů : po ukončení ročního žebříčku bude vyhlášen velký turnaj o Českého Mistra turnajů do kterého se budou kvalifikovat hráči a hráčky dle konečného pořadí v žebříčku. Podrobné propozice budou uveřejněny v dodatku propozic, které se budou vydávat pro každý ročník zvlášť. Základní postupy z jednotlivých kategorií jsou :
Kategorie Mr. PERFECT - 45 hráčů
Kategorie Mr. DOUBLE – 20 hráčů
Kategorie Mr. STRIKE – 12 hráčů
Kategorie Mr. SPARE – 12 hráčů
Kategorie Mr. SPLIT – 12 hráčů
Kategorie Ms. PERFECT – 25 hráček
Kategorie Ms. SPARE – 12 hráček
Kategorie Mr. JUNIOR – 12 juniorů


Podrobné ocenění hráčů bude pro každý ročník žebříčku provedeno zvláštním dodatkem těchto propozic.

Organizátorem žebříčku je Silver Lane Production společně s českým informačním serverem www.bowlingweb.cz

Kontaktní osoba žebříčku :

Karel Kutina – 608 862698, e-mail : info@bowlingweb.cz  

 

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb